Jihlava, obchodní centrum Březinky (1. patro nad Albertem)